خط تولید پوشش سه لایه کارخانه پرتوآ – اصفهان راه اندازی گردید

خط تولید پوشش سه لایه کارخانه پرتوآ – اصفهان راه اندازی گردید. پیرو عقد قرارداد با شرکت تامین آب صفه (ایواسکو)، این کارخانه با تمام ظرفیت در حال اجرای پوشش 25 کیلومتر لوله 64” ( با ضخامت 15 میلیمتر با گرید  ST52 به مقدار 15000 تن ) در راستای طرح سامانه انتقال آب از دریای […]

قرارداد کارخانه پرتوآ ساوه با شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قرارداد کارخانه پرتوآ ساوه با شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت ساخت و پوشش 40 کیلومتر لوله 20” ( ضخامت 5 میلیمتر با گرید ST52  به مقدار 2631 تن ) در راستای طرح آبرسانی به شهرهای سوران، مهرستان و هیدوچ از سد ماشکید علیا در حال انجام میباشد.

دانش بنیان شدن ریل آسانسور

ریل آسانسور

ریل آسانسور تولید کارخانه پرتوآ – اصفهان به عنوان محصول دانش بنیان پذیرفته شد. نتیجه گیری کارشناسان دانش بنیان بعد از انجام  ممیزی از کارخانه پرتوآ اصفهان : پیچیدگی های فنی در حوزه طراحی فرآیند تولید شامل نورد گرم و کشش سرد جهت دستیابی به تلرانس ابعادی 150 میکرومتر و نیز خیز 2 میلیمتر در […]