11111

قرارداد کارخانه پرتوآ ساوه با شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قرارداد کارخانه پرتوآ ساوه با شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت ساخت و پوشش 40 کیلومتر لوله 20” ( ضخامت 5 میلیمتر با گرید ST52  به مقدار 2631 تن ) در راستای طرح آبرسانی به شهرهای سوران، مهرستان و هیدوچ از سد ماشکید علیا در حال انجام میباشد.

MalaysiaIraqIran