11111

خط تولید پوشش سه لایه کارخانه پرتوآ – اصفهان راه اندازی گردید

خط تولید پوشش سه لایه کارخانه پرتوآ – اصفهان راه اندازی گردید.

پیرو عقد قرارداد با شرکت تامین آب صفه (ایواسکو)، این کارخانه با تمام ظرفیت در حال اجرای پوشش 25 کیلومتر لوله 64” ( با ضخامت 15 میلیمتر با گرید  ST52 به مقدار 15000 تن ) در راستای طرح سامانه انتقال آب از دریای عمان به صنایع استان اصفهان میباشد.

MalaysiaIraqIran